วันพฤหัส, ตุลาคม 21, 2021

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

เทน้ำสะอาด 1 แก้ว ทำได้ทุกวัน ชีวิตดีมีสุข

เทน้ำสะอาด 1 แก้ว ทำได้ทุกวัน ชีวิตดีมีสุข ในเรื่องของความเชื่อต่างๆที่มีกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ต่างมีหลากหลายเรื่องราว การสะสมความดีก็เป็นความเชื่อในสิ่งที่ทำกันมาจนถึงในทุกๆวันนี้ การเข้าวัดทำบุญ การถวายสังฆทาน หรือการใส่บาตรภาวนาในตอนเช้า เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติกันมานาน เป็นการสะสมบุญสะสมบารมีให้กับตัวเราเอง ซึ่งในวันนี้ เราได้มีบทสวดสำหรับการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตนเอง มีความเชื่อกันว่าคนเราทุกคนนั้นล้วนมีเทวดาประจำตัวตนของตัวเอง และเชื่อได้ว่าหลายๆคนคงจะยังไม่เคยได้ทำกันอย่างแน่นอน เตรียมน้ำสะอาดเอาไว้ 1 ขวด จรดระหว่างคิ้ว แล้วให้ตั้งจิตตั้งใจมีสมาธิ กล่าวคำอธิษฐานจิตดังด้านล่างนี้ คำกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ...
error: Content is protected !!