วันจันทร์, เมษายน 6, 2020

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

ลักษณะนิสัยคนสงบ 16 อย่าง จากโอวาทหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ลักษณะนิสัยคนสงบ 16 อย่าง จากโอวาทหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลที่มีความสงบสำรวมมักเป็นผู้ที่มีแต่คนอยากอยู่ใกล้ เพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่มีความทุกข์ ไม่มีพลังงานด้านลบออกมาจากตัวตนของคนผู้นั้น 1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว 2. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวด 4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ 5. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา 6. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน 7. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว 8. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง 9. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ 10. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา 11. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา 12. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา 13. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า 14. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ในโลกว่าเป็นของตน 15. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป 16....
error: Content is protected !!