วันอังคาร, มีนาคม 19, 2019

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

โรคบั่วปมมะม่วง ใช้วิธีการกำจัดด้วยน้ำหมักสมุนไพรกำจัดเชื้อรา

โรคบั่วปมมะม่วง ใช้วิธีการกำจัดด้วยน้ำหมักสมุนไพรกำจัดเชื้อรา เกิดจากแมลงที่เป็นศัตรูเข้าทำลายมีหลายชนิดเช่นเพลี้ยไก่ฟ้ามะม่วง ,แตนสร้างปม,แมลงบั่วมะม่วง ลักษณะอาการใบมะม่วงจะเกิดเป็นปุ่มปมซึ่งแมลงชนิดดังกล่าวสร้างขึ้น มีลักษณะกลมๆ คล้ายกับเม็ดสาคูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 มิลลิเมตร เกิดจากแมลงวางไข่บนใบ ทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณรอบไข่จะขยายตัวออกนูนขึ้นบนแผ่นใบมองเห็นได้ชันเจนมีขนาดทั้งเล็กและใหญ่ปะปนกัน มีทั้งสีน้ำตาลหรือสีดำต่อมไข่ก็เจริญเป็นตัวเต็มวัยก็จะเจาะออกจากปุ่มปมจะสังเกตเห็นว่ามีรูเล็กๆ อยู่กลางปุ่มปมเสมออาการเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตมะม่วง แต่ต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ ตามมา ได้การป้องกันกำจัดเมื่อพบใบมะม่วงที่มีอาการดังกล่าว ควรเด็ดหรือตัดทำลาย รวบรวมใบที่เป็นโรคเผาทำลายและฉีดพ่นป้องกันด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา น้ำหมักสมุนไพรกำจัดเชื้อรา วัสดุอุปกรณ์ 1. ถังหมัก ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ใบ พร้อมฝาปิด 2. เปลือกมังคุด,สารสะเดา,บอระเพ็ด,...
error: Content is protected !!