วันอังคาร, มีนาคม 19, 2019

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอก! โฉนดที่ดิน ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ…คืออะไร??

รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอก! โฉนดที่ดิน ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ…คืออะไร?? แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะต้องมีที่ดินที่รับมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย กัน หรือบางคนที่ซื้อบ้านใหม่ ซื้อที่ใหม่ ก็จะต้องมีโฉนดที่ดินเป็นการยืนยัน โดยโฉนดที่ดินนั้น เป็นหนังสือสำคัญ ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” บ่งบอกให้รู้ว่า ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ มีสิทธิประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เคยสังเกตุกันไหมว่าสัญลักษณ์ตราครุฑที่แสดงอยู่บนหัวโฉนดนั้น...
error: Content is protected !!