วันอังคาร, มีนาคม 19, 2019

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

สุดยอดมาก!! “อทิตา เสนาใหญ่” นักศึกษาสู้ชีวิต จบชีววิทยาคนแรก 4.00 ตลอดหลักสูตร ได้ทุนพิเศษต่อปริญญาโท-เอก (รายละเอียดด้านใน)

เปิดประวัติสุดยอดนักศึกษาจากจังหวัดอุบลราชธานี อทิตา เสนาใหญ่ ที่ทำผลคะแนนเรียนที่เรียกได้ว่าเก่งจนน่าชื่นชม มาดูประวัติของเธอกันเลย “ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเดินตามฝันตนเองได้” จากชีวิตเด็กสาวบ้านนอกธรรมดาที่มีฐานะยากจน พ่อแม่รับจ้างทั่วไป แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา “อทิตา เสนาใหญ่” หรือ เอม สอบทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ เรียน ป.ตรี-โทและเอก เดินทางไกลกว่า 100 กม. จากอำเภอเขมราฐ เข้าศึกษาที่สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จบ...
error: Content is protected !!