วันพุธ, มกราคม 16, 2019

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

คุณแม่คลอดบุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ รับเงินอุดหนุนจากรัฐเดือนละ 600 บาท(อ่านรายละเอียด)

คุณแม่คลอดบุตรอายุไม่เกิน 3 ขวบ รับเงินอุดหนุนจากรัฐเดือนละ 600 บาท(อ่านรายละเอียด) สามารถไปยืนเรื่องที่ สำนักเขต หรือ อำเภอที่เกิดได้เลยครับ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเท่าไร ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนถึงอายุ 3...
error: Content is protected !!