วันอาทิตย์, สิงหาคม 18, 2019

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

แจกบทสวดมนต์ก่อนนอน “แบบสั้น” สวดเพื่อเปลี่ยนชีวิต และหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น !?!

แจกบทสวดมนต์ก่อนนอน “แบบสั้น” สวดเพื่อเปลี่ยนชีวิต และหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น !?! บทสวดมนต์ก่อนนอน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ...
error: Content is protected !!