วันพฤหัส, กันยายน 16, 2021

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

เคล็ดลับการถามตัวเอง 4 ข้อ เพื่อระงับความโกรธ 

เทคนิคระงับอารมณ์โกรธด้วยตัวเอง คนเรามีความจำเป็นต้องระงับความโกรธให้ได้ เพื่อสุขภาพกายที่ดี สุขภาพใจที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความโกรธ หรือ Anger เป็นอารมณ์ที่เกิดได้ในมนุษย์เราทุกคน เมื่อรู้สึกไม่พอใจในสถานการณ์ต่างๆ และมนุษย์จำนวนไม่น้อยที่เมื่อมีความโกรธจะแสดงพฤติกรรมรุนแรงออกมา เช่น ก้าวร้าว โมโห ใช้กำลัง หรืออาจไปถึงต่อสู้ที่รุนแรง สาเหตุหลักเกิดจากความเครียดสะสม และในทางกลับกันก็จะนำไปสู่ความเครียดทางจิตใจอันไม่พึงประสงค์ และความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานกับบุคคลรอบข้างได้ เคล็ดลับการถามตัวเอง 4 ข้อ เพื่อระงับความโกรธ - ข้อที่ 1 ลองถามตัวเองว่า...
error: Content is protected !!