วันอังคาร, กันยายน 29, 2020

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน สวดได้ทุกวัน ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

สวดมนต์บทนี้ก่อนนอน สวดได้ทุกวัน ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยวิธีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยที่สืบทอดต่อกันมานั้น ในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระ ที่ลูกหลานเราได้เห็นผู้ใหญ่ที่สวดมนต์ก่อนนอนในทุกคืน และถูกปลูกฝัง เพื่อช่วยหนุนนำชีวิตของเราให้มีแต่ความสุข สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตความเจริญแก่ผู้สวด อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต...
error: Content is protected !!