ใช้ประกันสังคมฝากท้องได้ไหม สิทธิประกันสังคม คนท้อง ที่แม่ ๆ ควรรู้

0

แม่จ๋าสงสัย สิทธิประกันสังคม คนท้อง มีอะไรบ้าง แล้วจะใช้ประกันสังคมตั้งแต่ฝากท้องเลยได้ไหม

คำถาม : ใช้ประกันสังคมฝากท้องได้ไหม

ใช้ประกันสังคมฝากท้องได้ไหม? คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม คนท้อง จริง ๆ แล้วทำได้หรือเปล่านะ

คำตอบ : สิทธิประกันสังคม คนท้อง ที่ได้รับนั้น ถือเป็นการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตร 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง นั่นหมายความว่า เป็นการจ่ายที่รวมค่าฝากครรภ์ ตั้งแต่เริ่มตรวจ ค่ายา และค่าต่าง ๆ ไปจนกระทั่งคลอด

ทั้งนี้ แม่สามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่น ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ สามารถฝากครรภ์และคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลใดก็ได้ที่สะดวก โดยสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำเอกสารหลักฐาน มายื่นเรื่องเบิกได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม คนท้อง

  • ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
  • ผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
  • หากผู้ประกันตนคือสามี จะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท
  • การใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน
  • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

นอกจากเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาทแล้ว ยังมีเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคนอีกด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

กรณีสงเคราะห์บุตร มีหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

  1. หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
  2. สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นและบุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขที่ได้รับกรณีสงเคราะห์บุตร

  • เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)
  • ผู้ประกันตนมี สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ที่มา : sso.go.th

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่