สิ่งจำเป็น 4 อย่าง ถวายเข้าพรรษา บุญมหาศาล รู้แล้วอย่าเก็บไว้เพียงคนเดียว

0

สิ่งจำเป็น 4 อย่าง ถวายเข้าพรรษา บุญมหาศาล รู้แล้วอย่าเก็บไว้เพียงคนเดียว

ในการทำบุญช่วงเข้าพรรษานี้ หากทำให้ถูกตามหลักการพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้หากได้บอกนอนแล้วจะเป็นบุญ ผู้ที่ทำบุญควรที่จะเน้นทำบุญตามวัดต่างจังหวัดเพราะพระสงฆ์ต่างจังหวัดนั้นขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ตรงนี้แล้วแต่ความศรัทธาและความสะดวกของผู้ที่จะทำบุญ ไม่ได้ว่ากันแต่อย่างใด โดยผู้ที่จะทำบุญนั้นสิ่งของหลักหลักที่จะต้องทําไปถวายมี 4 อย่างได้แก่

1. ไฟฉายอย่างดี พร้อมถ่านสำรองเพราะช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงหน้าฝนท่านจะได้ใช้ไฟฉายสำรวจสภาพวัด สัตว์ร้าย เดินทางไกลหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

2. ผ้าอาบน้ำฝน รูปละสองผืน และต้องเป็นผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ที่สามารถใช้สงฆ์น้ำได้ และเป็นผ้าเช็ดตัวได้ซึ่งปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าขนหนูแทนแต่ตามความจริงแล้วการใช้ผ้าขนหนูนั้นไม่ถุกพระวินัยของสงฆ์

3. เทียนบูชาพระ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมไฟแช็คแทนการใช้เทียนพรรษาซึ่งมีขนาดใหญ่ เพื่อท่านจะใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์

4. ยาแก้แพ้อากาศอย่างดีพร้อมยาลดไข้ เพราะช่วงนี้พระสงฆ์จะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะเป็นช่วงหน้าฝน

“ทำบุญเข้าพรรษาแค่ 4 ข้อเท่านี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้วเพราะท่านได้ใช้ของที่เราถวายได้ตลอดพรรษาส่วนปัจจัยนั้นก็อย่าลืมถวายท่านตามกำลังศรัทธาเพื่อใช้จ่ายเป็นสมณะบริโภค แต่ถ้าเป็นพระธรรมยุตก็ถวายเป็นปาวรณาบัตร ส่วนปัจจัยก็มอบให้ลูกศิษย์ท่านไว้ เท่านี้เราก็ได้เชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว”

ขอขอบคุณ : ศาสนาบำรุง

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here