มีไว้พระประธาน ประจำบ้าน เลือกดีมีชัยทำมาค้าขึ้น

0

มีไว้พระประธาน ประจำน เลือกดีมีชัยทำมาค้าขึ้น

หากท่านใดที่กำลังจะย้ายบ้ า นใหม่หรือกำลังมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาอยู่ภายในบ้ า นหรือหากใครที่กำลังที่จะจัดห้องพระ หิ้งพระไม่รู้ที่จะ เลือกประธานอย่างไร จะต้องเลือกอย่างไรถึงจะดี วันนี้เราได้นำคำแนะนำดีๆมาฝากให้กับทุกๆท่านกันเพื่อเป็นการบูชา

พระพุทธชินราช

พระพุทธรูปที่สำคัญที่นิยมจะเดินทางไปกราบไหว้มากที่สุด และเป็นพระพุทธรูปที่มีมาอย่างเป็นเวลาช้านาน ทั้งยังเป็นการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะของความงดงามที่สุดองค์ห นึ่ ง

พระแก้วมรกต

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่เรียกสั้นๆว่า พระแก้วมรกต เป็นพระคู่บ้ า นคู่เมืองของคนบ้ า นเรา ได้ถูกนำไปประดิษฐานอยู่ยังที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันว่าพระแก้ว ถือได้ว่าเป็นพระแก้วมรกตที่ศักดิ์สิทธิ์ มากๆ นิยมที่จะกราบไหว้กัน

ห ล ว งพ่อโสธร

พระพุทธรูปปางสมาธิ จะมีอริยบทก็คือ นั่งขัดสมาธิ ปัจจุบันแล้วได้ประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถห ล ว ง วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาข้อมูลนั้นห ล ว งพ่อโสธรประกอบขึ้นจากหินทรายทั้ง 8 ชิ้น แล้วมีการเทปูนทับเป็นองค์ โดยจากวัสดุที่ใช้พบว่าเป็นศิลปะอยุธยาในตอนต้น

กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริม ง ค ล ความเจริญเข้ามาสู่คนในบ้ า นและช่วยป้อง กันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาจัดวางให้ถูกในตำแหน่ง วางให้ถูกต้องจะมีความสำคัญเช่นกันเคารพบูชาด้วยการกระทำ หลายครอบครัวได้จัดวางถูกที่ถูกตำแหน่ง จะมีเรื่องราวที่ดี มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

สำหรับในขั้นที่สูงที่สุด ให้วางเป็นพระพุทธรูปที่จะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า เรียกได้ว่าเป็นพระประธานในที่แห่งนั้น และให้หันหน้าพระพุทธรูปออกไปในทางทิศตะวันออก สิ่งสำคัญมากๆห้ามวางพระประธานต่ำกว่าพระอื่นๆ หากมีพระพุทธรูปจำนวนหลายองค์ ก็ให้เลือก 1 องค์ขึ้นเป็นพระประธาน โดยหลักการก็คือ จะให้เลือกพระพุทธรูปองค์ที่มีหน้าตักใหญ่ที่ สุด ส่วนที่เหลือก็จะวางเป็นลำดับขั้นต่ำลงมา

ขั้นที่ 2 จะวางเป็นรูปปั้นรูปจำลองรูปภาพพระอรหันต์

ขั้นที่ 3 วางเป็นรูปปั้นหรือวางเป็นรูปถ่ายครูบาอาจารย์ ที่เป็นพระส ง ฆ์ เครื่องพระต่างๆ และแนะนำว่าห้ามวางเครื่อง ร า งของข ลั ง ในชั้นนี้ อะไรก็ตามที่เป็นเครื่องร า ง ของข ลั งให้นำไปแยกวางเอาไว้ที่อื่นหรือวางชั้นล่างสุด

ชั้นที่สี่ วางรูปพระม ห า ก ษั ต ริ ย์ และชั้นต่อมา วางรูปครูบาอาจารย์ที่เป็นฆราวาส บรรพบุรุษที่เราเคารพ

ในการจัดวางหิ้งพระบูชานั้น ไม่ควรจัดวางเอาไว้ในห้องนอน ควรจัดวางบริเวณห้องโถงหรือในห้องพระในพื้นที่ที่ไม่มีเสียงรบกวน ไม่มีผู้คนพลุกพล่านเดินไปมา และจะต้องทำความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้ เปลี่ยนดอกไม้ให้มีความสดใหม่

การจัดวางหิ้งพระให้ถูกต้อง การกราบไหว้ให้ถูกต้องจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีตามมา ในทุกๆด้าน จะทำให้ตัวคุณและสมาชิกในครอบครัวมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้น มีความเจริญเกิดขึ้นได้และหมั่นกราบไหว้พระสวดมนต์อุทิศบุญอยู่เสมอ

เรียบเรียงโดย : Postsod

ขอขอบคุณ : torthammarak

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่