รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!! บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก (หลายตำแหน่ง)

0

รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!! บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก (หลายตำแหน่ง)

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

โปรดอ่านก่อนไปสัมภาษณ์งาน!!

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์สำหรับตลาด
รถยนต์นั่ง รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ รถโดยสาร รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมทั้งยางรถยนต์ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยางใน ยางรอง และยางหล่อดอก ภายใต้ชื่อสินค้า “บริดจสโตน” และ “ไฟร์สโตน” เพื่อการ จำหน่ายภายในประเทศ สำหรับตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ชั้นนำ และตลาดยางรถยนต์เพื่อการส่งออก

เรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยียางรถยนต์ และนำเสนอคุณค่าใหม่ๆสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งกว่า ให้ลูกค้าประทับใจจากความเชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าของยางบริดจสโตนที่สูงถึงศูนย์จำหน่าย และ บริการฯ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

บริดจสโตนกรุ๊ปในประเทศไทย คือการประสานพลังของบริษัทในเครือ บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่การจัดการด้านวัตถุดิบ คือยางพารา เส้นลวดเหล็กกล้า ผง Carbon Black รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของเครื่องจักรสำหรับการผลิตยางรถยนต์ และแม่พิมพ์ที่ได้จากโรงงานผลิตแม่พิมพ์ เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้รับการศึกษาวิจัยจากศูนย์วิจัยทางเทคนิค รวมถึงสนามทดสอบ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล ผลิตสินค้าด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่าของ บริดจสโตน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจของบริดจสโตนในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิกได้อย่างสมบูรณ์

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

สวัสดิการ

– ทำงานจันทร์-ศุกร์

– โบนัส 2 ครั้ง/ปี

– รถรับส่ง

– ประกันกลุ่ม

– ชุดยูนิฟอร์ม

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

ตำแหน่ง

– พนักงานฝ่ายผลิต

ประเภทงานหลัก

– ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

– นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จำนวนที่รับ

– รับพนักงานจำนวนมาก ด่วน!!

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 20-27 ปี

– วุฒิการศึกษา ม.6 /ปวช/ปวส.

– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– ต้องมีประสบการณ์คุมเครื่องจักรในฝ่ายผลิตไม่น้อยกว่า 1-3 ปี

– สามารถเข้ากะได้

– มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และ มีทัศนคติที่ดี

– สามารถทำงานที่อมตะซิตี้ ระยองได้

– ต้องมีส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป และไม่มีรอยสักที่ผิวหนัง ไม่ระเบิดหู

– มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง : Production Supervisor

รายละเอียดของงาน

– ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD

– ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

– อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

– ดำเนินการแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต และหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

– ดูแลงานทางด้าน QC ของสายการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน

– นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จำนวนที่รับ

– 6 อัตรา

เงินเดือน

– ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 33-35 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

– มีประสบการณ์ในฝ่ายผลิต อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป

– มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป ทางด้านฝ่ายผลิตและด้านการตรวจสอบคุณภาพ

– มีภาวะความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

– มีทัศนะคติเชิงบวก

ตำแหน่ง : Warehouse Operator

รายละเอียดของงาน

– ดูแลงานด้านคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน

– Amata City Industiral Estate

– ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จำนวนที่รับ

– 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 25- 28 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี

– มีทักษะและมีใบอนุญาตขับขี่รถ Forklift

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Word, Excel, E-mail)

– มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต แผนก QA

สถานที่ปฏิบัติงาน

– ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จำนวนที่รับ

– รับพนักงานจำนวนมาก ด่วน!!

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ 23-25 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาปิโตรเคมี หรือ สาขาเคมี

– มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA หรือ Inspection อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม

– สามารถขับรถ Forklift, Crane, และมีใบอนุญาต

– มีความทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word ได้ในระดับดี

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

– มีทักษะความรู้ด้าน QC 7 tool

– มีความอดทนสูงและมีความละเอียดในการทำงานสูง

ตำแหน่ง : Safety Officer

สถานที่ปฏิบัติงาน

– Amata City Industrial Estate

– ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จำนวนที่รับ

– รับพนักงานจำนวนมาก ด่วน!!

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย

– อายุ 25-28 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขา

– มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป

– มีประสบการณ์งาน เช่น work permit system, Inspection Emergency Equipment , Safety patrol

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

– มีทักษะการขับ Forklift

ติดต่อ

คุณนารถนันท์

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

7/402 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทร : 038-027-481-3

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่