วิธีการทำบุญ ปล่อยสัตว์ ที่ถูกต้อง เกิดวันไหน? ควรปล่อยสัตว์อะไร ถึงจะดี

0

วิธีการทำบุญ ปล่อยสัตว์ ที่ถูกต้อง เกิดวันไหน? ควรปล่อยสัตว์อะไร ถึงจะดี

ในการทำบุญนั้น คือ ประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาเมื่อนา่นมากแล้ว และการทำบุญเองชาวพุทธเรามีให้ทำแบบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล

และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน และอีกหนึ่งที่นิยมในการทำบุญ คือการปล่อยสัตว์ หรือช่วยชีวิตสัตว์นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็น หอย ปลา เต้า กบ และอื่นๆอีกมากมาย

คนเกิดวันไหนควรที่จะปล่อยสัตว์อะไร แต่สิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงเมื่อจะปล่อยควรปล่อยสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในความลำบากถึงชีวิต (ชะตาขาด) ควรซื้อ ที่ตลาดหรือที่กำลังจะโดนฆ่า เพราะชะตากำลังหมด เนื่องจากจะถูกคนซื้อไปฆ่าทำเป็นอาหาร สัตว์ที่เราจะซื้อมาปล่อย จะถูกจะแพงห้ามต่อรองราคา และไม่จำเป็นต้องไปปล่อยที่วัด แต่เราจะต้องปล่อยในที่ที่เราปล่อยชีวิตเขาเหล่านั้นไปแล้วสรรพสัตว์ที่เป็นที่พึ่งแก่เราเหล่านั้นจะดำรงชีวิตอยู่รอด เมื่อปล่อยสัตว์ใดแล้วต้องงดกินสัตว์นั้นตลอดชีวิตจึงจะดี

ข้อควรรู้ : การปล่อยสัตว์แต่ละชนิดนั้น ผู้ที่ต้องการสร้างกุศลโดยการปล่อยสัตว์ ควรต้องศึกษาดูลักษณะสถานที่ และวิถีดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วยว่า ถ้าปล่อยไปแล้วจะมีชีวิตดำรงอยู่อย่างสุขสบายหรือได้รับอิสระจริงหรือไม่ เช่น

เต่า : การปล่อยเต่าไม่ควรปล่อยในที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรง ควรเป็นที่ที่น้ำค่อนข้างนิ่ง ดินแฉะๆ เพราะเต่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในกระแสน้ำแรงๆ ได้ เท่ากับเราทำบาปมากกว่าทำบุญ

ปลาไหล : นำไปปล่อยลงแม่น้ำที่มีดินเฉอะแฉะและน้ำไหลไม่แรง ห้วย ท้องสวนท้องนา เพราะเขาจะได้ดำรงชีวิตรอด

การปล่อยสัตว์เป็นทานตามกำลังวันเกิด

อาทิตย์ : ให้ปล่อยปลาไหล ปล่อย 6 ตัว

จันทร์ : ให้ปล่อยนกปล่อย 15 ตัว หรือปล่อยคู่ แต่ปล่อย 15 ตัวจะดี

อังคาร : ปล่อยหอยขม ควรปล่อยเป็นกิโล

พุธ (กลางวัน) : ให้ปล่อยปลาไหลปล่อย 17 ตัว

พุธ (กลางคืน) : ให้ปล่อยปลาไหล ปล่อย 12 ตัว

พฤหัสบดี : ปล่อยเต่า

ศุกร์ : ปล่อยปลาหมอ 21 ตัว หรือตามกำลัง

เสาร์ : ปล่อยปลาไหล 10 ตัว หรือตามกำลัง

คำอธิฐาน ข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล) เกิดวันที่ ที่เดือน ปี พ.ศ. . ขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน คือ ปล่อยสัตว์ จำนวน ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้าปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสียดจัญไร สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิตท่านทั้งหลายให้เป็นอิสระ ให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลายเหล่านี้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนจากการถูก

ข้าพเจ้าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยนี้ จงเป็นอิสรภาพ คืนสู่ ผืนดิน สู่ผืนน้ำสู่ท้องฟ้านภาอากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่และรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ขออานิสงส์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องอโหสิกรรมจากเจ้าบุญนายคุณและจากเจ้ากรรมนายเวร อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองต่อไป ข้าพเจ้าขอปลดปล่อยท่านไป ให้เป็นอิสระแล้ว จงไปบอกพวกของท่านที่ ทนทุกข์ทรมานอยู่ ถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดที่ทำไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งปวง และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

กรรมใดที่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูล พ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย- หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เคยสร้างเวรกรรมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ จงนำและได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและบริวารคนในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิง บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี เคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่าน จงได้รับอานิสงส์ผลบุญทั้งในภพนี้และภพที่เคยผ่านมาของข้าพเจ้าที่ได้พึงกระทำ

เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยกรรมปลดเปลื้องกรรม ปลดเปลื้องกรรม ปลดเปลื้องกรรม ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม งดเว้นจากการจองเวรจองกรรม ขอให้ท่านทั้งหลายจงเปิดทางสว่างให้กับชีวิตของข้าพเจ้า พร้อมทั้งบริวารในครอบครัว บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลสามี (ผู้หญิงกล่าว) ตระกูลภรรยา (ผู้ชายกล่าว) บุตรหลาน ชาย-หญิงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ ได้หลุดพ้นจากความ ทุกข์ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ

ขอขอบคุณ : kaijeaw

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่