กล่าวคำกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว พบเจอเรื่องที่ดี ชีวิตที่ดี

0

กล่าวคำกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว พบเจอเรื่องที่ดี ชีวิตที่ดี

การดำเนินชีวิต ของหลายๆคนนั้นล้วนได้พบเจอในเรื่องราวที่ต่างกันออกไป มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดี สมหวังเรื่องที่ไม่สมหวัง ในชีวิตของคุณนั้นมีสิ่งที่ดีเข้ามา ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆ แต่ในหลายๆครั้งในหลายๆคนก็มักพบเจอในสิ่งที่ไม่ดีและมักจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่ตลอด มีอุปสรรคเข้ามามากมาย หากใครที่กำลังได้พบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ให้ลองได้ทำวิธีนี้ดู เป็นวิธีการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตัว จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นไป

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว (ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) เปิดทาง และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน)

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์…. (เรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

คำแนะนะการกรวดน้ำ

– สำหรับวิธีการกรวดน้ำลงบนดินนั้นผลกุศลจะส่งได้ถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแบบแห้ง คือ เป็นการกรวดน้ำเพียงการอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ หากไม่สะดวกที่จะกรวดน้ำลงบนดินก็สามารถที่จะกรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วค่อยนำไปรดลงที่โคนต้นไม้ใหญ่ได้

– การขอฝากผ่ า นบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

– การกรวดน้ำ ในระหว่างการกรวดให้ได้เทน้ำลงบนดินหรือลงภาชนะตลอดจนจบคำกรวดน้ำที่เราได้กล่าว ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยแค่ไหนให้เทให้หมดไปพร้อมๆกับคำพูดสุดท้ายที่กล่าวจบ โดยไม่ต้องให้เหลือน้ำเอาไว้

บทกรวดน้ำที่คนในสมัยโบราณได้ทำกันมาปัจจุบันนี้ก็ได้ปฏิบัติตามกันมาเช่นกัน เป็นสิ่งที่จะช่วยในการทำให้ชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นไป การพบเจอคนที่ดีการเจอเรื่องราวที่ดีไม่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาจะทำ ชีวิตของเรานั้นเจริญยิ่งขึ้นไปได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : soosana

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่