8 ลักษณะของตัวบ้าน โบร่ำโบราณว่าไว้ ทำให้เงินทองรั่วไหลออก

0

8 ลักษณะของตัวบ้าน โบร่ำโบราณว่าไว้ ทำให้เงินทองรั่วไหลออก

ในเรื่องของบ้ า นที่อยู่อาศัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่คนเราทุกคนควรจะใส่ใจและได้ให้ความสำคัญ การเลือกบ้ า นที่ดีนั้นที่สำคัญไปกว่านั้นเราควรที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของฮวงจุ้ย เพราะในเรื่องของฮวงจุ้ยนี้จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยได้ ซึ่งในวันนี้เราได้นำ 8 ลักษณะของบ้ า น ที่เกี่ยวกับในเรื่องของฮ ว ง จุ้ยนำมาฝากกัน

1 บ้ า นที่อยู่ต่ำกว่าถนน

ความเชื่อของคนเก่าแก่นั้นได้กล่าวกันเอาไว้ว่า หากบ้ า นที่อยู่ต่ำกว่าพื้นถนนจะทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้ า นนั้นได้รับพลังงานที่ไม่ดี แต่เราสามารถแก้ไขได้โดยการทำให้บริเวณลานหน้าบ้ า นนั้นเป็นพื้นที่กว้างเพื่อเป็นดักพลังงานที่ดีเอาไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีวิธีการแก้ไขอยู่

2 บ้ า นไม่สะอาด

การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีไม่สะอาด รก ส ก ปรก อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดรับพลังงานในด้านดีในด้านบวกเข้ามาได้เลย มีเงินเข้ามาก็มักมีทางออก ทำให้ผู้อาศัยมีอารมณ์ที่ขุ่นมัว ไม่มีความสดชื่นไม่แจ่มใส ควรทำความสะอาดบ้ า น ลานหน้า บ้ า นให้มีความสะอาดดูโปร่งโล่งและสบายตา เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ควรใส่ใจเป็นอันดับแรกๆ

3 ประตูหน้าบ้ า นแคบ

ประตูคือทุกสิ่งทุกอย่างในด้านของพลังงานที่ดีและไม่ดี เราสามารถเข้าและออกประตูได้ หากประตูมีความแคบ มีข้าวของที่เกะกะวางขวางอยู่แบบนั้น ก็จะทำให้รับพลังงานที่ไม่ดีเข้ามา ควรแก้ไขในบริเวณจุดตรงนี้ หากประตูเล็กไม่สามารถแก้ได้ควรที่จะทำให้บริเวณประตูทางเข้าทางออกนั้นมีความสะอาด ดูโล่งสบาย

4 ประตูตรงกับบันได

ความเชื่อในด้านของฮวงจุ้ยได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่า การสร้างบ้ า นเรือนที่มีประตูตรงกับบันได เมื่อเปิดประตูออกมาก็จะเจอกับบันไดเลย ในลักษณะเช่นนี้จะทำให้เงินทองรั่วไหล ไม่มีความเจริญก้าวหน้า ไม่สามารถที่จะเก็บออมเงินได้ ไม่ว่าจะทำงานหนักมากแค่ไหนก็มีเหตุมีรายจ่ายออกไปหมดทุกที

5 บ้ า นมีหน้าต่างเยอะ

หน้าต่างที่มีจำนวนมากจนเกินไปนั้น จะทำให้การเงินการงานรั่วไหลออกจากตัวบ้ า นอยู่เสมอ ควรมีในพี่พอดี สำหรับการแก้ปัญหานี้หากมีจำนวนหน้าต่างที่มากจนเกินไปให้เราใช้ผ้าม่านทึบติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไหลพลังงานที่ดีออกไป

6 รั้วบ้ า นต่ำมาก

บ้ า นไห นที่มีรั้วบ้ า นที่ต่ำกว่าระดับสายตา นอกจากที่จะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้ว ยังทำให้เก็บเงินทองไม่อยู่ด้วยมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาในบ้ า นเราควรแก้ไขเรื่องการหาต้นไม้มาบังให้อยู่ในระดับสายตาที่พอดีก็จะช่วยได้

7 บ้ า นที่มีสะพานตัดผ่ า น

บ้ า นที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสะพานตั้งหรือในบริเวณที่สะพานตัดผ่ า น ทำให้ภูมิทัศน์วิสัยทัศน์ในการมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ในตำแหน่งนี้ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่เหมาะกับการปลูกบ้ า นเป็นอย่างมาก

8 หน้าบ้ า นมีเสาไฟฟ้า

หน้าบ้ า นที่มีสายระโยงระยางมีเสาไฟฟ้ามีเส้นไฟที่เกะกะ ทำให้พื้นที่และทัศนียภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บ่งบอกถึงการเปิดรับพลังงานที่ไม่ดี

สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อในด้านของวงจุ้ยที่คนโบราณโบราณได้ให้ความสำคัญกันมานาน หากใครที่มีสิ่งเหล่านี้หรือบางทีเลี่ยงไม่ได้ก็แก้ไขปัญหาในวิธีที่จะสามารถทำได้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิ จ า รณ ญาณในการอ่าน

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here