ของ 4 อย่าง เตรียมธูป 16ดอก บอกกล่าวทำพิธีสำหรับไหว้

0

ของ 4 อย่าง เตรียมธูป 16ดอก บอกกล่าวทำพิธีสำหรับไหว้

ปัญหาต่างๆที่ติดขัดที่ไม่เป็นไรวิธีการดำเนินชีวิต เฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินเป็นหลักนั้น เชื่อได้เลยว่าเป็นปัญหาที่มักจะเกิด ขึ้น กับคนจำนวนมาก เกิดขึ้นกับหลายๆคนมีปัญหาเข้ามาอย่างไม่หยุด

ตามคำบอกเล่าของคนโบราณ คนในสมัยก่อนเขามักจะมีความเชื่อกันว่า ปัญหาที่เราได้เจอนั้นล้วนมาจากก ร ร มเก่าที่เคยได้ก่อ ได้สร้างกันมาทั้งนั้น นั่นเป็นในเรื่องของความเชื่อเป็นในเรื่องของ โชค ช ะ ตา ที่ตัวเรานั้นจะต้องพบเจอกับตัว คุณเองนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโชค ช ะต า ของตัวคุณที่จะต้องเจอได้

พิธีในการกราบไหว้นี้สามารถทำได้ กันทุกคน จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นได้ ปัญหาจากที่หนักก็จะกลับกลายเป็นเบา ปัญหาที่มีเข้ามาก็จะหายไป สิ่งเหล่านี้เป็นการกราบไหว้ เพื่อเป็นการเสริมความเป็นม ง ค ล เสริมความรุ่งเรือง เสริมชะ ต าชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ถูกต้องไหว้ให้ถูกวิธี ก็จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ข้า ท า สบริวารชาย 5 คน หญิง 5 คน

2 นางรำ 1 คู่

3 ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

4 ธูป 16 ดอก

ก่อนเริ่มพิธีในการกราบไหว้นั้นเราจะต้องทำความสะอาด และปัด กวาดเช็ดถูบริเวณด้านในด้านนอกของตัวศ า ลพระ ภูมิและศ า ล ต า ยายให้ทุกอย่างนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยดี แล้วให้นำสิ่งของที่เราได้ทำการจัดเตรียมเอาไว้ทั้งหมดมาวางใส่ถาดไว้ด้านหน้า จุดธูป 16 ดอก กล่าวพิธีคำไหว้ด้านล่างนี้

ขั้นตอนพิธีการไหว้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม

ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาล ตา ยาย บัดนี้

ข้าพเจ้าชื่อ และ นามสกุล ของต้นเอง เกิดวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร ให้ชัดๆ

ข้าพระจ้าขอภวายข้า ท า สบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อเป็น ค น รับ ใช้ดูแลศาล ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตและอธิษฐานให้สิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ถวายไปนั้น ส่งผลให้ตัวข้าพเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่ที่คอยเอ็นดูและสนับสนุน ช่วยหนุนนำให้ตัวข้าพเจ้านั้นมีความสุขและความเจริญ เดินทางไปในทิศทาง ใ ด ก็มีความป ล อ ด ภัย

พร้อมกับปักธูปลงกระถาง

การกราบไหว้ให้ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องถูกวิธี เมื่อเราทำถูกต้องนั้นก็จะช่วยในการเสริมสิ่งที่ดีเข้ามา ความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงความเป็น ม ง ค ลชีวิตให้กับตนเอง ให้กับคนในครอบครัวให้ได้มีสิ่งที่ดี ให้ได้มีเรื่องราวที่ดีเข้ามาในชีวิต ตลอดทั้งปี การงานก็ดีขึ้น การเงินก็ดีขึ้น ชีวิตครอบครัวราบรื่นการ ใช้ชีวิตมีความสุขในทุกวัน

สวดบทอโหสิก ร ร ม (ทุกคนต้องสวดนะบทนี้ เชื่อกันว่าเป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มาก)

บทอธิษฐานขออโหสิก ร ร ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม”

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วง เกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใด ก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย จงโปรด ย ก โทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเ ว รจองก ร ร ม ต่ อ กันเลย

เป็นเรื่องราวที่ดีสิ่งที่ดีที่อยา กจะนำมามอบให้กับทุกๆท่าน การกราบไหว้เพื่อเป็นการเสริมความเป็นมง ค ล ให้กับตัวคุณเอง

ขอบคุณ : Postsara, หนังสือสวดมนต์, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่