เงินใช้ไม่พอ มีทางออกหมด แนะให้ทำ 3 เดือนครั้งแล้วดี

0

เงินใช้ไม่พอ มีทางออกหมด แนะให้ทำ 3 เดือนครั้งแล้วดี

ความเชื่อในหลายๆด้านที่ได้มีกันมานาน บางคนทำแล้วเป็นความสบายใจ มีความเชื่อในด้านนั้นๆ ซึ่งจะให้ผลที่ดีมีสิ่งที่ดีเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีนั้นจะหายไป หลักความเชื่อในเรื่องของการสัก กา ระบู ชาต่างๆ ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล ส่วนใครที่มีความเชื่อหรือมีการปฏิบัติตามอยู่เสมอ รับรองได้ว่าชีวิตจะดีขึ้น มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เป็นความเชื่อที่ช่วยรัก ษ า คุ้มครองคนในครอบครัว เกิดเป็นความสุขสบายการใช้ชีวิตรวมถึงกระทั่งการงาน การเงิน ครอบครัว และความรักด้วย

คนส่วนใหญ่นั้นจะมีการตั้งศ า ลพระ ภู มิ เอาไว้ที่บริเวณหน้าบ้ า น ซึ่งเป็นการไหว้ เจ้า ที่ เจ้า ทาง เป็นการแสดงความเคารพนับถือ คุ้มครองคนในบ้ า นและครอบครัว หากใครที่ในช่วงนี้มีปัญหาชีวิตเข้ามาอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก สิ่งต่างๆนั้น เราได้มีพิธีการไหว้เจ้า ที่ เจ้า ทางที่ถูกต้องถูกวิธีมาฝากให้กับทุกท่านได้นำไปปฏิบัติตามกันได้ แนะนำให้ทำแล้วจะดี กับชีวิต

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 เทียน 1 คู่ และธูป 5 ด อ ก

2 ด อ กดาวเรือง 9 ด อ ก

3 น้ำเปล่า 5 แก้ว

4 หมากพลู 9 คำ

5 ผลไม้มง ค ล 9 อ ย่ า ง เช่น กล้วย แก้วมังกร องุ่น สับปะรด เป็นต้น

วิธีการจัดวางที่ถูกต้อง

ผ้าขาวบางขนาดใหญ่หรือจะใช้เป็นผ้าสีขาวสะอาดมาวางเอาไว้บริเวณกลางบ้ า นที่มีพื้นที่กว้าง จากนั้นให้ทำการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆที่เราได้เตรียมเอาไว้ข้างต้นวางเรียงลงไปบนผ้า โดยให้วางหันหลังให้กับประตูด้านหน้า จากนั้นจึงทำการจุดธูปเทียนพร้อมกับกล่าวคำขอขมาตามด้านล่างนี้

“ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่ เจ้าของทาง เจ้าของบ้ า นเรือนนี้ บ้ า นเลขที่….. วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ได้นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมากร ร ม

หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโห สิก ร ร มท่าน ขอท่านโปรดงดเว้นโ ท ษ และอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ แลพโปรดช่วยอธิฐานขอตามปรารถนา สาธุ”

หลังจากที่กล่าวเสร็จ รอจนกว่าธูปจะหมดด อ ก จากนั้นก็ทำการขอลาของไหว้ด้วยการจับที่พานแล้วให้กล่าวว่า

“ขอเ ด นขอชานให้ลูกหลานได้กิน เพื่อความเป็นสิริม ง คล” จากนั้นก็เก็บของแล้วนำมาทานได้

สำหรับวิธีการที่ถูกต้องนี้แนะนำให้ทุกๆบ้ า นทำ 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้ง จะช่วยทำให้มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตในครอบครัว สิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปได้ ช่วยทำให้คนในครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำกิจการอันใด ก็มีความรุ่งเรือง ค้าข า ย ขึ้น การเงิน การงานมีเข้ามาอย่างไม่ขาด ปัญหาต่างๆที่เข้ามานั้นก็จะเบาทุเลาลงไปได้มาก ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข

เรียบเรียงโดย postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่