สร้างผลบุญ สร้างอานิสงส์ด้วยการสรงน้ำในบ้าน อย่างถูกวิธี

0

สร้างผลบุญ สร้างอานิสงส์ด้วยการสรงน้ำในบ้าน อย่างถูกวิธี

หลายๆคนอาจจะมองเห็นว่า ในช่วงวันขึ้นปีใหม่นี้ไม่ได้ออกไปเข้าวัดทำบุญ การสร้างบุญสร้างอานิสงส์ด้วยการสรงน้ำพระในบ้ าน หากคุณทำอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยเป็นการเสริมสร้างสิริม ง ค ลให้กับตนเอง และคนที่อาศัยอยู่ในบ้ านทุกท่านได้

ห้องพระ หิ้งพระในบ้ านนำมาทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้ าน ในช่วงเดือนนี้ ปี 2563 ทำในทุกขั้นตอนอย่างถูกวิธี จะเป็นผลที่ดีต่อชีวิตของตัวคุณ

โดยมีสิ่งของและพิธีที่ต้องทำ

อุปกรณ์ที่ควรเตรียม

1 โต๊ะวาง

2 ฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ สำหรับเช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูป

3 ถาดรองน้ำขณะสรงน้ำพระพุทธรูป

4 ขันใส่น้ำสะอาด

5 เครื่องหอม ที่ประกอบไปด้วยดอกไม้ อย่างเช่น มะลิ กลีบกุหลาบ น้ำปรุง หรือน้ำอบ เป็นต้น

พิธีการทำที่ถูกต้อง

ก่อนอื่นที่เราจะเชิญพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ ให้ตัวเรากล่าวคำขอขมา นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

“ ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สังพัง อะปะราธัง ชะมะตุ โน ภันเต” กายก ร ร ม 3 วจีก ร ร ม 4 มโนก ร ร ม 3 ที่ข้าพเจ้า ( กล่าวชื่อ นามสกุล – บ้ านเลขที่ที่อาศัยอยู่ )

ได้มีการประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ด้วยความไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี หรือลับหลังก็ดีขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโท ษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

2 ให้เรานำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ มาทำความสะอาดเสียก่อน ด้วยการเช็ดล้างปัดเช็ดถูด้วยน้ำสะอาด

3 หลังจากที่เราได้ทำความสะอาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เรานำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางไว้ที่ถาดรอง เพื่อที่จะทำการสรงน้ำ

4 ปรุงเครื่องหอม ดอกไม้ น้ำปรุง น้ำอบ เข้ากับน้ำสะอาด

5 จากนั้นก่อนที่เราจะทำการสรงน้ำพระพุทธรูป ควรสวดมนต์ ด้านล่างนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ “ อิมินา สิญจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโวนิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง ”

ด้วยการสรงน้ำนี้ ขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายจงสิ้นหายไป และขอให้ข้าพเจ้า ( กล่าวชื่อนามสกุล บ้ านเลขที่ ) และบุคคลเป็นที่รักทั้งหลายให้เป็นผู้จงมีแต่ความสุขตลอด กาล จากนั้นก็ให้ขอพรกล่าวคำอธิษฐานต่างๆ

6 เมื่อนำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับขึ้นหิ้ง ให้ท่านสวดมนต์ตามที่เคยสวด เพื่อเป็นสิริม ง ค ลกับตัวเองและคนในครอบครัว

ขอบคุณข้อมูลจาก : rahuslub

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here