หาเหรียญ 1บาท ปี2517 มีเอาไว้ในกระเป๋าทุกใบ

0

หาเหรียญ 1บาท ปี2517 มีเอาไว้ในกระเป๋าทุกใบ

เหรียญ1บาท ปี2517 ให้ทุกท่านได้หาติดตัวกันเอาไว้ เพราะจะเป็นประโยชน์ที่ดี กับตัวท่านอย่างมากในหลายๆด้าน จะช่วยป้อง กันในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งลี้ ลั บต่างๆ โดยที่ไม่ต้องผ่ า นพิ ธีในการป ลุ กเ ส กเหรียญแต่อย่างใด

ความเชื่อที่มีมานั้น ทางด้านของบรรดาพรานป่าส่วนใหญ่ๆแล้ว เขามักจะไม่มีแขวนเป็นสร้อยพระหรือบางคนก็จะไม่คล้องเหรียญบ า ทตราพญาครุฑปี 17 เราจะมีความเชื่อกันว่าเครื่องนั้นได้มีคุณทางด้านเมตตาและมีเรื่องของความแคล้ว ค ล า ด หากได้แขวนเข้าไปในป่าแล้วนั้น ก็ไม่เจอกับสั ต ว์ป่าเลย แคล้ว ค ล า ดไปหมด และด้วยเหตุนี้เองพรานป่าจึงไม่นิยมที่จะคล้องเป็นสร้อยพระ เครื่องพระเข้าไปในป่าเลย โดยเฉพาะกับเหรียญบ า ท ตราพญาครุฑปี 17

ทางด้านพรานสุขได้เล่ากันว่า เวลาที่ได้เข้าไปในป่านั้น ก็จะพกถุงพลาสติกติดตัวไว้ โดยข้างในนั้นจะบรรจุที่ สู บ โย ใบตองอ่อนตากแห้ง เปลือกมะขามเอาไว้ บ ดผสม สู บ แล้วก็มีสิ่งห นึ่ งที่ผ่ า นถูกใช้เป็นเครื่อง ร า ง พกติดตัวเข้าป่า โดยจะเก็บไว้ในซอง สิ่งเหล่านั้นนั่นก็คือ เหรียญบาทพญาครุฑ ที่พกเข้าป่าติดตัวไว้เป็นประจำ

แล้วลุงสุขใช้เป็นเครื่อง ร า ง ยังไง

การที่จะเข้าป่าในแต่ละครั้งและพักค้างคืนในป่านั้น พรานลุงสุขได้บอกว่า ในป่าจะเป็นไปด้วยพื้นที่จะมีสิ่งที่ลี้ ลั บต่างๆ และได้มีการเล่า ต่ อ กัน มาว่า หากที่จะนอนอยู่ในป่า ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บริเวณใด ก็ตามแต่ ให้ได้ตอกตราครุฑเอาไว้ โดยจะทำการตอกให้ด้านที่เป็นรอยครุฑติดเอาไว้บริเวณเหนือที่เราจะนอน เมื่อตอกเสร็จแล้วก็ให้เก็บเหรียญพกไว้อยู่เหมือนเดิม

เช่นเดียวกับพรานสุข ในคืนแห่งการเผชิญกับผืป่าน า ง ไม้ พรานสุขเอง ได้ขูดเปลือกโคนไม้ใหญ่ ขูดให้เรียบ แล้วตอกตราครุฑประทับติดไว้ เพื่อที่จะเป็นการ ป้ อ งกันสิ่งลี้ ลั บตามคำพรานและคนตัดไม้บอก และก็ได้ผล

เหรียญบาท พ ญ าค รุ ฑ

จึงเป็นเหรียญ เป็นเครื่อง ร า งที่ผู้เดินป่า พรานไ พ ร คนตัดไม้ พกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้อง กันสิ่งลี้ ลั บ แค่เหรียญบาทตราครุฑเท่านั้น ไม่ต้องมีการผ่ า นพิ ธีการปลุกการเ ส กแต่อย่างใด

อำ น า จของพญาครุฑ

อำ น า จพญา ครุฑ จะสามารถจำแนกได้ถึง 8 ประการ โดยนับเอาอำ น า จ หลักๆ ได้

1 เป็นม ห าอำ น า จอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิ อำ น า จอันเ ฉี ย บขาด

2 สามารถลบล้างในเรื่องของอาถ ร ร พ์และคุ ณ ไ ส ย์ทั้งปวง ภูติ ผื ปิ ศ า จกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ สิ่งที่ไม่ดีไม่เข้าใกล้

3 ได้เป็นสื่อ เป็นเหรียญที่จะนำความเจริญรุ่งเรือง ย ศ ถา บรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน

4 ช่วยในการปก ป้ อ งและคุ้มครอง ป้อง กั น ภัยต่างๆ

5 เป็นเมตตามหานิยม

6 นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ นำสิ่งที่ดีมาให้

7 ทำมาค้าขายดี เป็นสื่อนำโชค

8 สั ต ว์ร้ า ย ส า รพัด งู ไม่กล้ากล้ำ กรายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์ พญา ครุฑเป็นที่สุด

ขอให้ทุกท่านๆ ได้แคล้ว ค ล า ดภัยต่างๆทุกประการ

เขียน / เรียบเรียงส่วนห นึ่ งโดย : Postsod

ขอขอบคุณ : amulet7, กลุ่มข่ า ว

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่