วันเสาร์, สิงหาคม 17, 2019
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ postsod-J

postsod-J

1707 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

9 ลักษณะ ผู้มีบุญ เกิดมาเพิ่งจะเคยรู้

9 ลักษณะ ผู้มีบุญ เกิดมาเพิ่งจะเคยรู้ >>> ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ “ผลแห่งกรรม” อันเป็นสมบัติของเราเอง >>> ไม่กลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ...
error: Content is protected !!