วันเสาร์, มีนาคม 23, 2019
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ POSTSOD

POSTSOD

5264 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
THE ALBUM - โพสต์สดในขณะนี้

“ภาวะกตัญญูเฉียบพลัน” สละอ่านเวลาสักนิด ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข

“ภาวะกตัญญูเฉียบพลัน” สละอ่านเวลาสักนิด ก่อนที่จะสายเกินแก้ไข แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน รับจ้างทั่วไป เป็นคนขยัน ประหยัด มัธยัธถ์ ด้วยความที่คิดว่า ตัวเองด้อยการศึกษา ชีวิตจึงลำบาก แม่ผัน จึงตั้งใจส่งให้ลูกได้เรียนตามความสามารถของแต่ละคน จนจบปริญญาตรีกันได้ทุกคน ยกเว้น...
error: Content is protected !!