บทขอขมา คำพูดที่เคยกล่าว ท่องสวดประจำ สิ่งดีๆจะเกิดผล

0

บทขอขมา คำพูดที่เคยกล่าว ท่องสวดประจำ สิ่งดีๆจะเกิดผล

ในเรื่องราวของชีวิตที่ได้เกิดขึ้นนั้น มีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในทุกช่วงเวลาของชีวิต เรื่องราวที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้น หรือในบางเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาเอง ทำให้เราได้เจอกับปัญหารวมทั้งอุปสรรคต่างๆ เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตที่จะทำให้ตัวเรานั้นได้ก้าวผ่ า น ปัญหารวมถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้

คนโบราณนั้นได้มีคำพูด กันไว้ว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ แต่เป็นในเรื่องที่เราจะต้องได้พบเจอปัญหาต่างๆที่เข้ามา ล้วนมาจากก ร ร มเก่าที่ตัวเรานั้นได้ก่อขึ้นมานั่นเอง สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นเราอาจจะเคยทำสิ่งนี้กับเขามาก่อน จึงเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ได้เกิด ขึ้นกับตัวเรา

สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่นำมาให้ทุกท่านในวันนี้ เป็นวิธีการหยุด ก ร ร มด้วยบทขอขมาก ร ร ม คำพูดที่เราเคยพูดเอาไว้ คำส า ปที่เราเคยพูดเอาไว้นั้น รวมถึงการกระทำที่ผิดๆ ที่เราเคยได้ทำเอาไว้นั้น ให้ท่องบทขอ ข ม ากรรมนี้สวดแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้

บทสวด ท่องบทสวดนี้

อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานในการขอขมาก ร ร ม นี้ที่ตัวข้าพเจ้าได้ กระทำความ ผิ ดเอาไว้ การกระทำผิด พูด ผิดๆด้วยกาย วาจา ใจ เคยลบ ลู่ สิ่งต่างๆ บิดามารดา ครูอาจารย์ รวมถึงท่านผู้มีพระคุณในทุกท่าน

วิ บากก ร ร ม อันใดเรื่องใดที่ตัวข้าพเจ้าได้เคยติด สิ น บนเอาไว้ ต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อเ ท พ ทั้งหลาย ด้วยความตั้งใจก็ ดี ด้วยความไม่ตั้งใจก็ ดี ทำในอดีตชาติเป็นร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ จะนับประมาณมิได้ แม้แต่ในปัจจุบันนี้ การกระทำทั้งหลายทั้งปวง ด้วยกาย วาจาใจ ขอให้ท่านทุกรูปทุกนาม ทุกเทพ ทุกภพภูมิได้โปรด อโหสิก ร ร ม ให้ตัวข้าพเจ้าให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกัน ในชาตินี้ เพื่อที่จะไม่ได้ติดค้างในภพหน้าชาติหน้าต่อไป

ข้าพเจ้าจัก สำรวมระ วัง ไม่ขอติดสินบนต่อไป จะอธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียว

ลูกขอกราบ อาราธนา และอัญเชิญ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ พระโพธิสัตว์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ทวยเทพทั้งหลายทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน โปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้

ข้าพเจ้า…..ชื่อ…….นามสกุล……..ขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิด ด้วยจิตริษยา อา ฆ า ต พยา บ า ทด้วยความโ ล ภ ความโกรธความหลง เบียด เบียนผู้อื่นด้วยกาย วาจา ใจ มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน มานะทิฏฐิ กิเลส พันห้า ตัณหาร้อยแปด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ชอบอธิษฐานในสิ่ง ผิ ด ๆ และแ ช่ งด้วยความห ล ง ผิด ข้าพเจ้าขอถอน ณ บัดนี้…

อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

หมั่นสวดท่องเป็นประจำ จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดียิ่งขึ้น จะมีสิ่งที่ดีเข้ามา จิตใจของคุณก็จะเบาสบายได้มากขึ้น

ตื่นเช้าทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจทำในครั้งนี้ ได้ส่งผลบุญที่ดี ให้กับตัวเราให้กับเทวดารอบตัว เจ้าก ร ร มนายเ ว ร บุคคลที่เราจะตั้งใจทำบุญไปให้ ให้ได้มารับผลบุญในครั้งนี้ แล้วพูด กล่าวอโหสิ ก ร ร ม ต่อ กันและกัน จะได้ไม่มีอะไรที่ติดค้างกันในชาตินี้ รวมถึงชาติหน้า กราบสาธุ

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่