วันเกิดวันไหน ปล่อยสัตว์ชนิดไหน ชีวิตจะพลิกผัน เป็นดีมาก

0

วันเกิดวันไหน ปล่อยสัตว์ชนิดไหน ชีวิตจะพลิกผัน เป็นดีมาก

การทำบุญการปล่อยสั ต ว์ เป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ทำสิ่งนี้มาเป็นเวลานาน หรือการช่วย เหลือสั ต ว์ เป็นการทำบุญอย่างห นึ่ งที่ทำได้ กันในทุกๆวัน การปล่อยสัตว์ในแต่ละชนิดนั้น ผู้ที่ต้องการจะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการปล่อยชีวิตสั ต ว์นั้นจะต้องศึกษาดูลักษณะสถานที่ รวมถึงวิธีการดำรงชีวิตของสัตว์ในแต่ละชนิดด้วย ว่าควรปล่อยในที่แบบไหน ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ อยู่ได้อย่าง สุขสบายได้รับอิสระจริงหรือไม่

เต่า หากต้องการที่จะปล่อยเต่า ไม่ควรปล่อยในบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลแรง ควรที่จะเลือกเป็นที่น้ำค่อนข้างนิ่ง ดินมีความแ ฉ ะ เพราะเต่าไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้และกระแสน้ำแรงๆได้ เท่ากับว่าเราปล่อยไปเขาก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

ปลาไหล ให้นำไปปล่อยลงตามแม่น้ำในบริเวณที่มี ดิ น และมีน้ำไหลไม่แรง ตามห้วยตามส่วนท้องนา ปลาไหลนั้นจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

การปล่อยสัตว์เป็นทานตามกำลังวันเกิด

อาทิตย์ ให้ปล่อยปลาไหล ปล่อย 6 ตัว

จันทร์ ให้ปล่อยนกปล่อย 15 ตัว หรือปล่อยคู่ แต่ปล่อย 15 ตัวจะดี

อังคาร ปล่อยหอยขม ควรปล่อยเป็นกิโล

พุธ (กลางวัน) ให้ปล่อยปลาไหลปล่อย 17 ตัว

พุธ (กลางคืน) ให้ปล่อยปลาไหล ปล่อย 12 ตัว

พฤหัสบดี ปล่อยเต่า

ศุกร์ ปล่อยปลาหมอ 21 ตัว หรือตามกำลัง

เส า ร์ ปล่อยปลาไหล 10 ตัว หรือตามกำลัง

พูด กล่าวคำอธิฐาน ข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุล) เกิดวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ขอตั้งจิตเป็นมหากุ ศ ลในการ ป ล ด ปล่อยชีวิต สั ต ว์เป็นทาน คือปล่อย สั ต ว์ จำนวน ตัว ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศั ต รู และเจ้าบุญนายคุณ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทั้งหลาย

ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ขอให้นำความสุขและโ ช ค ล า ภมาให้ข้าพเจ้า

ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อนำเอาส ร ร พ ทุ ก ข์ สรรพโ ศ ก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ สิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตัวข้าพเจ้าเองจะขอตั้งจิตเป็นมหากุศลในการทำบุญในการ ป ล ด ปล่อยชีวิตท่านทั้งหลายในครั้งนี้ให้ได้เป็นอิสระให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลาย ได้ พ้ น จากความทุ ก ข์ความเดือด ร้อน

ตัวข้าพเจ้าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทำบุญถูก ป ล ด ปล่อยนี้ได้เป็นอิสรภาพ ได้คืนสู่พื้นดินพื้นน้ำ สู่ท้องฟ้า สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่ ในและรัก ษ าตนให้ พ้ นจากความทุ ก ข์ ทั้งปวงเถิด ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญในครั้งนี้นั้น เป็นเครื่องอโหสิ ก ร ร มต่อเจ้า ก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายอย่าได้ถือโ ท ษ กัน

ตัวข้าพเจ้าได้ ป ล ด ปล่อยท่านไปให้ได้เป็นอิสระแล้วจงไปบอกพวกของท่านที่ได้มีความ ทุ ก ข์อยู่ ส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ข้าพเจ้าจะขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้ทำส่งไปให้กับท่านทั้งหลาย ให้ได้ พ้ น จากความทุ ก ข์ความ เดือด ร้อนทั้งป ว งและขออโหสิ ก ร ร ม ต่อกัน

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่