มีแต่หนี้ เก็บเงินไม่อยู่ แนะให้ทำ 4 ข้อบุญ แล้วจะดีขึ้น

0

มีแต่หนี้ เก็บเงินไม่อยู่ แนะให้ทำ 4 ข้อบุญ แล้วจะดีขึ้น

สำหรับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น หากใครเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด หากว่าชีวิตมีแต่รายจ่าย มีแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น มีเหตุผลที่จะต้องใช้เงินตลอดเวลา ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคปัญหา เงินทองก็หายาก ชีวิตก็ติดขัดไม่ราบรื่น

หากใครที่กำลังเจอกับปัญหาเหล่านี้ คนโบราณมักจะพูดกันว่าเป็นคนที่มีกรร ม ทำคุณคนไม่ขึ้น ไม่ว่าจะทำดีมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เจอแต่ปัญหา ซึ่งในวันนี้เรามีตัวช่วยที่จะทำให้ปัญหาของคุณเบาบางลง ช่วยในเรื่องของการเงินของคนที่ติดขัดทำให้ดีขึ้น แนะนำว่าให้ทำตามทั้ง 4 อย่างเหล่านี้และชีวิตของคุณจะดีขึ้นมาก

1 คนโบราณมักจะพูดกันไว้เสมอว่า การทำบุญ ให้กุศลผลบุญส่งผลกับตัวเรานั้น สิ่งที่ทำง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุด นั่นก็คือการดูแลพ่อแม่ ปฏิบัติภักดีต่อท่าน พาพ่อกับแม่ไปทานข้าว กินข้าวอร่อยๆ หาซื้อเสื้อผ้าให้ท่านใส่ รู้จักการปฏิบัติภักดีไม่ให้ท่านรู้สึกเสียใจ พาท่านไปใส่บาตรทำบุญด้วยข้าว สิ่งที่จำเป็น ถวายข้าวเพื่อที่จะได้อานิสงส์เรานั้น จะได้มีกินมีใช้ไม่มีอด มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิต ทำให้ในเรื่องของการทำมาค้าขายนั้นค้าขึ้น เงินอยู่กับตัวไม่ไหลออกไป

2 หากเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์การเงินของคุณเริ่มไม่คล่องตัว มีปัญหา มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด หามาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนหมด เขาว่ากันว่า ในช่วงชาติที่แล้วนั้น คุณยืมเงินคนอื่นมาแล้วไม่คืน ติดเงินคนอื่นเขาสารพัด ยืมแล้วจะต้องคืน จะถือว่าเป็นการแก้กร รมของตัวเอง หากในชาตินี้ต้องการแก้กรร ม แนะนำว่าให้ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ให้กลับผู้ที่ขาดแคลนและต้องการ ช่วยสถานที่ที่ต้องการอาหาร เป็นประจำทุกๆเดือน จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ช่วยให้วาสนาคอยค้ำจุนไม่ให้ชีวิตของคุณตกต่ำ ไม่จำเป็นต้องทำเยอะ แต่ขอให้ทำเป็นประจำทุกเดือนได้จะดีมากๆ หากใครตกต่ำขอให้ลองทำวิธีนี้ดู บอกเลยว่าชีวิตของคุณจะสมปรารถนา ทำสิ่งใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตแน่นอน

3 วิธีที่จะช่วยหลุดพ้นผลของกรร มที่มีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนและในอดีตที่ทำผิดพลาดไว้ แนะนำว่าให้ซื้อแท่นประทับพระพุทธรูป รองเท้า สิ่งของที่จำเป็น อาสนะ เครื่องลาดปู ทำป้ายบอกทาง ถนน สะพาน สิ่งใดที่ทำแล้วเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น ขอให้ทำเพราะจะเป็นผลดีต่อตัวคุณตั้งแต่ในวันนี้ตลอดไป

4 ทำซุ้มประตูวัด ช่วยสร้างวัด ทำป้ายบอกทางไปวัด การทำสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นไปในตัว ทำให้ผู้อื่นได้รู้ถนนหนทางและสถานที่ในการไปวัด เหมือนกับว่าเป็นการบอกบุญไปในอีกทางเลือกหนึ่ง ทำให้ตัวผู้อื่นนั้นได้ไปทำบุญ สงบจิตสงบใจ อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อตัวเราอีกด้วย

คนโบราณสมัยก่อนนั้นว่าการเอาไว้ว่าการช่วยชำระหนี้สงฆ์ และการปฏิบัติใน 4 ข้อข้างต้นเหล่านี้จะถือว่าเป็นการช่วยแก้กรรมเก่าของเราที่มีติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนได้ในส่วนหนึ่งเท่านั้น บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และการสร้างคุณงามความดี สิ่งเหล่านี้หากเราทำแล้วจะเป็นคุณงามความดีที่ส่งผลบุญให้กับตัวเรา การกระทำของเราจะส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วไม่มีแบบตัวเองก็ได้

หากหนี้สินเยอะ ทำคุณคนไม่ขึ้น สะสมเหรียญ 10 บาทแล้วห่อผ้าขาวไว้

1 ให้เราสะสมเหรียญ 10 บาทครบ 120 เหรียญ แล้วก็นำไปห่อด้วยผ้าขาวบางที่สะอาด หรือจะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้ที่เป็นสีขาวแต่จำเป็นจะต้องสะอาด

2 ทำเหรียญที่เราสะสมไว้ไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือนำไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยาก การสะสมเหรียญนั้นคือการสะสมทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่การไปแลกมา

3 เราสามารถนำเหรียญที่เราสะสม แบ่งทำบุญเป็น 10-20 วัดก็ได้ แล้วแต่ศรัทธาของเรา ขึ้นอยู่กับตัวเรา
หลังจากนั้นให้ท่องนะโม 3 จบทุกครั้งที่เราถวายวัดใดวัดหนึ่ง

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตา ยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิ

หลังจากนั้นให้กล่าวตามดังต่อไปนี้

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยทำผิดพลาดไปในวันนี้ อดีตชาติ โดยตั้งใจก็ดี โดยไม่ตั้งใจก็ดี สิ่งใดที่ประมาทพลาดพลั้ง รวมถึงการล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์เจ้า พระอรหันต์ทุกพระองค์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้ที่มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้ากร รมนายเวร สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาพล่อยๆ และทำไม่ดีไป

ได้โปรดอภัยให้ตัวข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอขมาลาโทษ ขออนุญาตมีคู่มีคู่ครอง มีครอบครัว มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้เหมือนกับคนทั่วไป

หากในอดีตชาติ ข้าพเจ้าเคยอธิษฐาน หรือให้คำสัตย์สาบานในๆที่เป็นผลไม่ดีต่อตัวข้าพเจ้าในชาตินี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ขอให้ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นด้วยเถิด

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsod

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทุกกรณี บทความมีลิขสิทธิ์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here