จุดธูปปักกลางแจ้ง 36 ดอก ขอขมาที่เคยบนบาน ศาลกล่าวเอาไว้

0
1574

จุดธูปปักกลางแจ้ง 36 ดอก ขอขมาที่เคยบนบาน ศาลกล่าวเอาไว้

หลายคนคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างในเรื่องของภพชาติต่างๆ และคำสาบาน บนบาน ในชาติต่างๆที่เราเคยผ่านมา และยังมีความเชื่อเรื่องการบนบาน สาบานเมื่อชาติที่แล้วซึ่งส่งผลมาถึงชาติปัจจุบัน หากใครที่เชื่อในเรื่องนี้หรือไม่เชื่อแต่ต้องการแก้ไขวันนี้เราได้มีวิธีขอขมาต่อสิ่งที่เราเคยล่วงเกินโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อครั้งอดีตมาฝากกัน

โดยการขอขมานี้มิใช่การลดก ร ร มแต่อย่างใด เป็นเพียงการขอขมาต่อสิ่งที่เราเคยล่วงเกินเอาไว้ ในทุกภพทุกชาติของตัวเราเอง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่รู้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นที่เราเคยล่วงเกินอโหสิให้แก่เรา

ขั้นตอนและวิธีการขอขมา

โดยวิธีการขอขมาในครั้งนี้สามารถทำที่ไหนก็ได้ โดยให้เราหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และควรทำก่อนช่วงเวลาเที่ยงวัน 12.00 น. เฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่านและให้ทำพิธีอีกครั้งเมื่อผ่านไปแล้ว 6 เดือน

วิธีการคือให้เราจุดธูป 36 ดอก ซึ่งหมายถึง ไตรภูมิทั้ง 3 ทั้ง 16 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิทั้ง 4 และโลกมนุษย์ 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น เพื่อให้ทุกชั้นได้รับทราบทั่วถึงกัน และเตรียมดอกบัว 1 กำ และพูดคำกล่าวตามนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม

ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ

กะตัง สัพพัง อะปะราธัง

ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (กล่าวชื่อตัวเอง) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์

พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม นายเวร จะด้วย กายวาจาใจก็ดี

ขอได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความพยาบาท และคำสาบคำเเช่งในทุก ชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาบคำเเช่ง ของปวงชน ของเจ้าก ร ร มนาย เวร ขอให้พ้นนร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

เมื่อปักธูปและรอจนธูปดับเรียบร้อยแล้วนั้น ดอกบัวที่เตรียมไว้ให้นำไปไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธี แต่หากใครที่ไม่สะดวก ไม่สามารถไปได้ ให้ระลึกถึงพระแก้วมรกตแทนได้ และเมื่อเราทำพิธีเสร็จแล้วให้นำดอกบัวหรือดอกไม้ที่เราถวายยกขึ้นถวายแก่ศาลและพระบูชาในบ้าน

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here