17 พืชไม้ช่วยฟอกอากาศ ปลูกในบ้าน สุขภาพดีมีสุข ชีวิตเป็นมงคลอีกด้วย

0

17 พืชไม้ช่วยฟอกอากาศ ปลูกในบ้าน สุขภาพดีมีสุข ชีวิตเป็นมงคลอีกด้วย

ผลทดลององค์การนาซ่าได้รวบรวมไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เพื่อนทราบกันว่า มีพืชไม้ที่สามารถช่วยในการฟอกอากาศที่สามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนเครื่องปรับอากาศชั้นเยี่ยม พืชต่อไปนี้สามารถลดการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอาการแพ้อาการหอบหืดได้

1. ปาล์มสิบสองปันนา

อยู่ในสกุลเดียวกับอินทผลัม เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป มีขนาดลำต้นที่เล็ก และเติบโตช้า มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร

2. เฟิร์นก้างปลา

พุ่มสวยงาม ปลูกได้ทั้งปลูกในกระถางแขวน หรือปลูกลงดิน เลี้ยงง่าย แตกก่อใหม่เร็ว

3. เฟิร์นดาบออสเตรเลีย

เฟิร์นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีก้านใบยาวบางครั้งอาจยาวถึง 1 เมตร ใบมีสีเขียวสด ก้านใบมีสีน้ำตาล ไม้ประดับที่ช่วยทำความสะอาดให้แก่อากาศภายในอาคารได้ดีชนิดหนึ่ง

4. เศรษฐีเรือนใน

มีเหง้าใต้ดิน รากสีขาว อวบน้ำ ใบเป็นแถบยาวสีเขียว ขลิบขาวตามขอบใบ ดอกสีขาว ขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม

5. เขียวหมื่นปี

เป็นพรรณไม้ล้มลุกขนาดเล็กจำพวกว่าน เป็นต้นไม้ในกลุ่มอโกลนีมา อาจมีความสูงของต้นได้ถึง 1-2 เมตร มียางสีขาว ลำต้นตั้งตรงเป็นไม้เนื้ออ่อน

6. ปาล์มไผ่

ลำต้นจะมีลักษณะคล้ายปาล์มใบไผ่ (Bamboo Palm) แต่จะมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อย ลำต้นมีสีเขียวขนาดเล็กเป็นข้อปล้องเห็นได้ชัด ดูคล้ายต้นไผ่ แต่จะสูงเพียง 1.5-2 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียวแหลม สีเขียวมัน ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ แผ่ออกดูอ่อนช้อย มีความสามารถในการดูดซับสารพิษจากอากาศเหมือนกันกับปาล์มใบไผ่

7. ไทรย้อยใบแหลม

เป็นไม้ยืนต้นหรือพุ่มไม้ผลัดใบขนาดกลาง ที่มีความสูงได้ประมาณ 5-15 เมตร ลำต้นแตกเป็นพุ่มหนาทึบและแผ่กิ่งก้านสาขาทิ้งใบห้อยย้อยลง เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาล กิ่งก้านห้อยย้อยลง มีลำต้นที่สูงใหญ่ ตามลำต้นจะมีรากอากาศแตกย้อยลงสู่พื้นดินเป็นจำนวนมากดูสวยงาม

8. พลูด่าง

เป็นไม้เลื้อย ใบกลมขนาดใหญ่ลักษณะเป็นรูปหัวใจ ปลายใบมนแหลม ฐานใบมนแหลม ใบ สีเขียวเหลืองด่างเป็นแถบๆตามแผ่นใบ ก้านใบยาว โคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้นตรงข้อ เป็นพรรณไม้เลื้อยเขตร้อนลำต้นอ่อนจะเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งหรือตามฝาผนัง มีรากอากาศ มีดอกแต่ไม่สวยงาม จึงนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบ

9. หน้าวัว

หน้าวัวเป็นไม้อายุหลายปี อวบน้ำลำต้นตรง โดยจะมีการแตกหน่อเลื้อยมีการเจริญยอดเดียว เมื่อยอดเจริญสูงขึ้นอาจพบรากบริเวณลำต้น โดยจะแตกเมือมีความชื้นเพียงพอ เนื่องจากเป็นพืชระบบรากอากาศสามารถดูดน้ำและความชื้นจากอากาศได้ดี

10. เศรษฐีเขียว เศรษฐีไซ่ง่อน

เป็นไม้ประดับที่มีความสามารถ ในการดูดสารพิษจำพวกแอมโมเนียได้ดี

11. จั๋ง

พืชในตระกูลปาล์ม เป็นพืชที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร

12. เยอบีรา

เยอบีร่าเป็นไม้ดอกที่มีลักษณะต้นเป็นกอเตี้ย มีลำต้นใต้ดิน ใบมีสีเขียวเข้มปรกเป็นพุ่ม ขอบใบหยักเป็นแฉกไม่เท่ากัน และหุบเข้าหาเส้นกลางใบเล็กน้อย และมีขนบาง ๆ อยู่ตามใต้ใบและท้องใบ

13. วาสนา

เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลมต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อถี่ ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลม มีลักษณะใบ เรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียว ตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร ดอก ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลมช่อดอกยาวดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน

14. ตีนตุ๊กแกฝรั่ง

ตีนตุ๊กแกฝรั่งเป็นไม้เลื้อยที่เกาะอาศัยตามต้นไม้ใหญ่ นิยมปลูกติดกับกำแพงให้ทอดเลื้อยคลุมทั่วทั้งกำแพง ชอบแสงแดดจัด แต่ก็สามารถปรับตัวให้อยู่ในที่มีแสงแดดรำไร จึงสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารได้ โดยปลูกในกระถางแขวนให้เถาและใบห้อยย้อย หรือปลูกให้เลื้อยพันกับหลักในแนวตั้งก็ดูสวยงาม เนื่องจากใบที่ดูอ่อนช้อย

15. ลิ้นมังกร

ลิ้นมังกรเป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าทอดเลื้อยไปตามผิวดิน เห็นข้อปล้องชัดเจน ทุกส่วนของต้นอวบน้ำ เปราะหักง่าย มีใบเดี่ยว ต้นพืชจะปิดปากใบในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดร้อนระอุ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ และเปิดปากใบในช่วงกลางคืน เพื่อดูดซับความชื้นของน้ำค้างหรือไอน้ำในอากาศ และก๊าซาร์บอนไดออกไซด์สำหรับสังเคราะห์แสงในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นกลไกป้องกันตัวอย่างดี อีกทั้งองค์การนาซายังยอมรับว่าพืชสกุลนี้ช่วยดูดซับสารพิษในบรรยากาศได้ดี

16. เข็มใบอ่อนขอบแดง เข็มริมแดง

เข็มริมแดง มีลักษณะใบยาวแหลมจึงได้ชื่อว่า เข็ม แต่ใบไม่ถึงกับแข็งทื่อ แต่กลับมีลักษณะอ่อนช้อยพอสมควร เข็มริมแดงมีพื้นใบสีเขียว เหลือง ขอบใบมีสีแดง แตกออกจากลำต้น ถ้าไม่ตัดยอด ลำต้นก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าตัดยอด เข็มริมแดงเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพิษจำพวกไซรีนและไตรครอโรเอทไทรีน

 

17. เดหลี

จัดเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกเพื่อการประดับต้น ประดับใบ และประดับดอก เนื่องจากใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม ทำให้แลดูสดชื่น และมีดอกที่มีใบประดับดอกสีขาวนวลขนาดใหญ่สวยงาม ทั้งนี้ มีความเชื่อว่า เดหลี เป็นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกมีอายุมั่นขวัญยืน และนำโชคลาภมาให้

ขอขอบคุณ : kaset-lifestyle

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here