ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย

0

กรมบัญชีกลางเตือน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย หากไม่มีชื่อจะไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐ

แหล่งข่าวจากกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากรัฐ หรือลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 14.1 ล้านคน ในช่วงวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.2560 ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย.2560 โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนว่ามีชื่อลงทะเบียนอยู่หรือไม่

ซึ่งในทั้งนี้ หากไม่มีชื่ออยู่ในระบบ ให้เร่งนำหลักฐานจากแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้ พร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคาร สาขาสำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานเขตกรุงเทพฯ ที่ท่านไปลงทะเบียนไว้ล่าสุด ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 2560 หากเกินกำหนดผู้ลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับสวัสดิการของรัฐที่จะเริ่มแจกในวันที่ 1 ต.ค.2560 นี้เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อผู้มีรายได้น้อยในระบบทั้งหมดจะถูกตรวจคุณสมบัติว่าผ่านตามเกณฑ์หรือไม่ โดยผู้มีรายชื่อในระบบสามารถตรวจสอบว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2560 ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติระบบจะแจ้งว่าไม่ผ่านคุณสมบัติข้อใดบ้าง

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเรียกกรมบัญชีกลางและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมประชุมสรุปมาตรการที่จะให้กับผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด ซึ่งที่ชัดเจนแล้ว คือการช่วยค่าใช้ไฟฟ้า น้ำประปา การขึ้นรถเมล์ รถไฟฟรี ซึ่งจะมีการพิจารณาว่าให้มากน้อยขนาดไหนต้องคอยติดตามต่อไป

แสดงความคิดเห็น